Půjdete-li v jeho stopách, narazíte na půdu.
V jakém stavu je zemědělská půda v ČR?
Co zdraví půdy prospívá a co jí naopak škodí?
Můžeme ovlivnit zdraví půdy a krajiny, ve které se pěstuje mé jídlo?

Vlastníte-li půdu a nehodláte na ni hospodařit, můžeme se obrátit na Nadaci Pro půdu, zaručí vám, že s půdou bude nakládáno dobře.

Nadace Pro půdu
Účel nadace spočívá zejména v ochraně půdy jakožto svěřeného dědictví i odkazu pro další generace a v podpoře odpovědného, šetrného a udržitelného hospodařenÍ. Nakupujeme půdu či jí přijímáme jako dar. Pronajímáme půdu vhodným nájemcům, kteří se zaváží k šetrnému způsobu hospodaření. Propojujeme majitele půdy a zájemce o šetrné obhospodařování půdy.
Nadace pro půdu

LETÁK KE STAŽENÍ