Srdečně zveme zemědělce, koordinátory i aktivní hybatele komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) a dalších potravinových iniciativ na setkání, které se uskuteční 4. 12. 2023 v Komunitním centru Kotlaska.

Sezóna končí a (pod)zimní období zve ke zklidnění. Přijď sdílet a reflektovat společně s dalšími tvůrci komunit své radosti i výzvy. Co se nám dařilo? Co jsme se naučili? Co potřebujeme změnit nebo pustit? Oslavme to. Uzavřeme. Dopřejme si zastavení a vzájemnou podporou. Ať si z uplynulého dění odneseme to nejlepší. Posílíme sebe i vztahy s ostatními.

 

Akci pořádá PRO-BIO Liga a AMPI.

Podrobnosti najdete zde.

Událost můžete sledovat také na Facebooku.