O NÁS

Ekoporadnypraha.cz je nezávislé sdružení 8 neziskových organizací poskytujících ekoporadenství v hlavním městě Praze.
Pomáháme zlepšovat životní prostředí, přibližujeme veřejnosti šetrný životní styl, popularizujeme výsledky vědy a výzkumu v oblasti životního prostředí. Prosazujeme udržitelný rozvoj.
Sdružení Ekoporadnypraha.cz funguje do roku 2012, činnost koordinuje Ekocentrum Koniklec, o. p. s.

NAŠE ČINNOST

PORADENSKÉ AKCE, VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY

Jsou určené převážně pro státní správu, samosprávu, odborníky a NNO.

OSVĚTOVÉ AKCE, STÁNKY A KAMPANĚ PRO POPULARIZACI ZELENÝCH TÉMAT

Na ně zveme hlavně širokou veřejnost nebo i organizované skupiny (školy).

VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ A LETÁKŮ

Ucelená poradenská témata, přehledná sdělení, pomoc v určité životní situaci.

EKOPORADENSKÉ ČLÁNKY K AKTUÁLNÍM A ZAJÍMAVÝM TÉMATŮM

Články k aktuálním a zajímavým tématům, u nichž chybí informace.

ZEPTEJTE SE

On-line poradna pro ty, kteří hledají odpovědi na otázky týkající se životního prostředí nejen v Praze.

PROČ SPOLUPRACUJEME

TÉMATA, KTERÝM SE EKOPORADNY VĚNUJÍ

ochrana přírody
a krajiny
biopotraviny
a ekologické
zemědělství
doprava
zvířata
a rostliny
komposto-
vání
klima a ovzduší
voda
energie
a její úspory
hluk
odpad a recyklace
účast
veřejnosti
právní předpisy v oblasti ŽP


Projekt je financován s podporou Hlavního města Prahy
KONTAKT
Markéta Hrnčálová
+420 721 626 536
poradna@ekocentrumkoniklec.cz
Copyright
Ekoporadny Praha 2017
Web Jarka Jones