Akce proběhla 4. prosince v Komunitním centru Kotlaska. A jaká byla? To se můžete dočíst v naší reportáži.

Cílem bylo vytvořit prostor pro setkání a propojení aktérů místních potravinových iniciativ v Praze a okolí, ať už to jsou hospodařící zemědělci, kteří zásobují spotřebitele v pražských komunitách nebo jejich koordinátoři. Během dne se v zasněženém Komunitním centru a zahradě Kotlaska potkalo 20 lidí a navíc byly přítomné i děti.

Nosným tématem první části programu bylo sdílení zkušeností a hledání potenciální spolupráce mezi městskými farmami, které v Praze v posledních letech vznikly jako např. Metrofarm, Zygón, Farmář Ježek a další. Tyto farmy kolem sebe často tvoří komunitu lidí se zájmem o pěstování a lokální potraviny a řeší velmi podobné problémy i výzvy. Zároveň často tvoří

vzdělávací aktivity, které oslovují mladé rodiny s dětmi, ale třeba i školy. Jak se ukazuje, pro tyto farmy by mohlo být velmi přínosné sdílet například zemědělskou techniku, ale i odbytové kanály. Všichni z účastníků velmi ocenili možnost poznat se a vznikla z toho myšlenka, pořádat takové setkání pravidelně. 

V druhé části programu jsme vytvořili prostor pro reflektování uplynulé sezóny, aby si každý z přítomných mohl zvědomit svou roli v potravinové komunitě. Co se daří? S jakými výzvami se potýkáme? Co jsme se naučili? Jaké máme zdroje vnitřní i vnější?  Podařilo se vytvořit velmi otevřenou atmosféru. Jak okomentovala jedna z účastnic: “Sdílení zkušeností ve společném kruhu, kde cítím důvěru a otevřenost, je pro mě velmi cenné a posilující. Někdy se cítím na všechno sama a tady mohu slyšet, jak to dělají jinde. Pomáhá mi, když mohu s někým sdílet svoje potřeby, poradit se.”