O víkendu 10. a 11. června 2023 proběhla akce Přírodní zahrady Toulcova dvora, která se konala u příležitosti celostátního Víkendu otevřených zahrad.

Během víkendu jsme na Toulcově dvoře uspořádali tři prohlídky, dvě v sobotu a jednu v neděli. Po celou dobu otevření Infocentra v něm probíhala malá dílnička s rostlinnou tématikou. Na akci se lidé mohli buď předem přihlásit, nebo přijít přímo.

Celý Toulcův dvůr s 10 ha svého přírodního areálů je držitelem certifikátu Přírodní zahrada. Je jednou z největších přírodních zahrad v České republice. Ještě před tím, než plaketu získal celý areál, získala certifikát zahrada Mateřské školy Semínko, zahrada Rodinného centra Mateřídouška a výuková zahrádka Botiče. Při jednotlivých prohlídkách jsme navštívili vždy jednu z menších a běžně nepřístupných zahrad a dále jsme pokračovali do přírodního areálu.

Přírodní zahrady dle svých kritérií nejen napomáhají zachování biodiverzity, ale také jsou vhodným opatřením proti klimatickým změnám. V prohlídkách jsme se zaměřili na oba tyto aspekty. Z pro-klimatických opatření jsme návštěvníkům zdůvodnili, proč se nesmí v přírodních zahradách používat rašelina (neobnovitelných přírodní zdroj) a čím se dá nahradit. Dále jsme ukázali možnosti hospodaření s dešťovou vodou, důležitost vody (jezírek a mokřadu) a stromů v zahradě, jakožto i výhody vysokokmenného sadu. Návštěvníkům jsme zdůraznili specifika, jaké jednotlivé zahrady mají. Například nepřítomnost jedovatých rostlin na zahradě mateřské školy, nízké jedlé keře na zahrádce rodinného centra nebo matečnici na políčkách sociálního podniku Envira, ze které se sbírají semena rostlin pro pražské květnaté louky. Novinkou, kterou jsme ukázali, je lepší hospodaření s hnojem a pokus o bezorebné pěstování rostlin a zeleniny. Na závěr jsme vzali účastníky prohlídek do mokřadu, který byl letos v tuto pokročilou roční dobu stále plný vody.

Věříme, že se na prohlídkách návštěvníci poučili a nabyté informace využijí při svém vlastním zahradničení.