Ve středu 7. června 2023 proběhl seminář o hrách s klimatickou tématikou. Byl zaměřen na 2. stupeň ZŠ a SŠ či nižší ročníky víceletých gymnázií.

Cílem tohoto 4 hodinového setkání bylo si připomenout možnost hry jako formu výuky, seznámit se s důležitostí reflexe jako součástí vzdělávacího procesu a získání dalších zdrojů informací pro realizaci environmentálního vzdělávání.

Po představení lektorů následovalo představení účastníků za pomoci emočních karet.  K rozřazení do skupin pomohly uzavřené kelímky s různými počty různých přírodnin, které si účastníci náhodně vybrali.

První klimahrou bylo Riskuj! na otázky týkající se změny klimatu. Účastníci byli rozřazení do 5 skupin a o odpovědích se mohli v týmu radit.

Další hra nesla název Najdi cestu, která spočívala v zodpovídání otázek, jejichž odpovědi byly označeny písmeny pro každou skupinu jinou barvou. Správnost zodpovězení všech otázek si skupina ověřila projitím přes bludiště písmen (aneb odpovědí).

Poslední hrou byla hra Standby týkající se energetické a emisní náročnosti pohotovostního režimu spotřebičů. Účastníci ve skupinách navštěvovali stanoviště s obrázky elektrozařízeních, která mohli barevnými papírky odpojit od elektřiny anebo šířit osvětu formou plnění úkolů a zajistit tak trvalé odpojení od elektřiny vždy, když se spotřebič nepoužívá.

Nakonec proběhlo sdílení tipů na zdroje informací ohledně klimatického vzdělávání, představení nového webu programu Ekoškola a závěrečný kruh s rekapitulací, reflexí a rozloučením.

Na prezenční seminář dorazilo 19 účastníků, včetně studentů 2. stupně ZŠ. Lektoři tak ke klimahrám získávali cennou zpětnou vazbu nejen od vzdělavatelů, ale také přímo od vzdělávaných.