Na území Prahy 6 je několik desítek studánek. Mezi nejznámější patří Šárecká Habrovka, Šestákova studánka nebo Korek v Šárce, Veleslavínka nad Libockým rybníkem, ale i Zázračná studánka v Lysolajích. V uplynulých letech jsme zjišťovali kvalitu vody v některých z nich.

Norma pro pitnou vodu je poměrně přísná, a tak zejména mikrobiologické ukazatele říkají, že voda obsahuje koliformní a další bakterie, ukazující na fekální znečištění. Voda ze studánek proto není vhodná k pití, ani když jsou u studánky hrnečky. Chemické ukazatele při jednorázovém napití většinou nepředstavují zdravotní riziko. Na rozdíl od vody v pražském vodovodu a dešťové vody je voda ve studánkách Prahy 6 velmi tvrdá. Obsahuje velké množství vápníku a hořčíku, což je pro lidský organismus příznivé, nesvědčí to však rozvodům vody ani domácím spotřebičům.

Podrobné výsledky laboratorních rozborů vody z roku 2022 i let předchozích z vybraných studánek jsou zveřejněny v Národním registru pramenů a studánek www.estudánky.eu, který provozuje spolek Mladí ochránci přírody, z. s. Každoročně také pořádá exkurze a další akce seznamující veřejnost se studánkami a prameny nejen v Praze 6. Vydává i studánkové průvodce, kapesní kalendáře a další materiály.

Projekt v roce 2022 podpořila městská část Praha 6, hlavní město Praha, Ministerstvo životního prostředí, EkoporadnyPraha.cz a další partneři. Díky tomu mohly být veškeré projektové aktivity pro účastníky zdarma.

Jana Stibralová, Mladí ochránci přírody