Na území Prahy – Zbraslav je několik studánek. Mezi nejznámější patří studánky Pod Baněmi, Kamínka, Královka, U Interny a další v lesoparku Belveder. Na Zbraslavi najdeme i studánky Pod školkou, Nad Peluňkem, …

V roce 2022 jsme zjišťovali kvalitu vody z ze studánek Pod Baněmi, Kamínka a Královka. Norma pro pitnou vodu je poměrně přísná, a tak zejména mikrobiologické ukazatele říkají, že voda obsahuje koliformní a další bakterie, ukazující na fekální znečištění. Voda ze studánek proto není vhodná k pití, ani když jsou u studánky hrnečky. Chemické ukazatele při jednorázovém napití většinou nepředstavují zdravotní riziko. Na rozdíl od vody v pražském vodovodu a dešťové vody je voda ve studánkách na Zbraslavi středně tvrdá až tvrdá. Obsahuje poměrně velké množství vápníku a hořčíku, což je pro lidský organismus příznivé, nesvědčí to však rozvodům vody ani domácím spotřebičům.

Podrobné výsledky laboratorních rozborů vody z roku 2022 i let předchozích z vybraných studánek jsou zveřejněny v Národním registru pramenů a studánek www.estudánky.eu, který provozuje spolek Mladí ochránci přírody, z. s. Každoročně také pořádá exkurze a další akce seznamující veřejnost se studánkami a prameny nejen na Zbraslavi. Vydává i studánkové průvodce, kapesní kalendáře a další materiály.

Projekt v roce 2022 podpořila městská část Praha – Zbraslav, hlavní město Praha, Ministerstvo životního prostředí, EkoporadnyPraha.cz a další partneři. Díky tomu mohly být veškeré aktivity pro všechny zdarma.

Jana Stibralová, Mladí ochránci přírody