ZO „Natura, quo vadis?“ je organizací Českého svazu ochránců přírody, která je již téměř dvě desetiletí aktivní na poli podpory zpěvného ptactva a zvýšení jeho hnízdních možností ve městě i mimo něj.

I letos jsme uspořádali pravidelnou akci s cílem vyčistit ptačí budky v jedné z lokalit, konkrétně Malešickém lese. Akce proběhla 15. 10. a její součástí byla také výměna již nevyhovujících ptačích příbytků a také potřebná osvěta veřejnosti. Po celou dobu akce byla přítomna lektorka našeho ekocentra Hana Krouská z ČSOP, která akci doplnila výkladem o významu a správného provádění zimního přikrmování ptáků na krmítku, a průvodcem ptačí říší byl externí lektor Jan Grünwald z UK v Praze. Další desítky ptačích budek čistí členové naší ZO každoročně vlastními silami, ve spolupráci s naším oddílem mladých ochránců přírody, ale také za pravidelného zapojení korporátních dobrovolníků v rámci „dnů pro neziskový sektor“.