Mládež pro klima – otázky a příležitosti pohledem dospělého spolkového insidera. Tak zní název článku Milana Maršálka, který vyšel v časopisu ARCHA (číslo 4/2022) v červnu.

Článek informuje o zřízení interní pracovní skupiny ke změně klimatu pod hlavičkou České rady dětí a mládeže.

Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si celý článek zde.