O víkendu 11. a 12. června 2022 proběhla akce Přírodní zahrady Toulcova dvora, která se konala u
příležitosti celostátního Víkendu otevřených zahrad.


V rámci akce jsme na Toulcově dvoře uspořádali tři prohlídky, dvě v sobotu a jednu v neděli. Po celou dobu otevření Infocentra v něm probíhala dílnička – batika barevnými květy na plátýnko. Na akci se lidé mohli buď předem přihlásit nebo přijít přímo.

Odkazy na jednotlivé akce:
Sobota 10:00 https://www.toulcuvdvur.cz/akce/prirodni-zahrady-toulcova-dvora-3
Sobota 14:00 https://www.toulcuvdvur.cz/akce/prirodni-zahrady-toulcova-dvora-4
Neděle 14:00 https://www.toulcuvdvur.cz/akce/prirodni-zahrady-toulcova-dvora-5

Celý Toulcův dvůr s 10 ha svého přírodního areálů je držitelem certifikátu Přírodní zahrada. Je jednou z největších přírodních zahrad v České republice. Ještě před tím, než plaketu získal celý areál, získala certifikát zahrada Mateřské školy Semínko, zahrada Rodinného centra Mateřídouška a výuková zahrádka Botiče. Při jednotlivých prohlídkách jsme navštívili vždy jednu z menších a běžně nepřístupných zahrad a dále jsme pokračovali do přírodního areálu.
Přírodní zahrady dle svých kritérií nejen napomáhají zachování biodiverzity, ale také jsou vhodným opatřením proti klimatickým změnám. V prohlídkách jsme se zaměřili na oba tyto aspekty. Z pro-klimatických opatření jsme návštěvníkům zdůvodnili, proč se nesmí v přírodních zahradách používat rašelina (neobnovitelných přírodní zdroj) a čím se dá nahradit. Dále jsme ukázali možnosti hospodaření s dešťovou vodou, důležitost vody (jezírek a mokřadu) a stromů v zahradě, jakožto i výhody vysokokmenného sadu. Dále jsme zdůraznili specifika, jaké jednotlivé zahrady mají. Například nepřítomnost jedovatých rostlin na zahradě mateřské školy, nízké jedlé keře na zahrádce rodinného centra nebo matečnici na políčkách sociálního podniku Envira, ze které se sbírají semena rostlin pro pražské květnaté louky.
Účast na akci byla poměrně vysoká a návštěvníci vypadali spokojeně. Věříme, že se na prohlídkách
poučili a nabyté informace využijí při svém vlastním zahradničení.

Fotogalerie akce je k vidění zde.