Ekocentrum Koniklec vás srdečně zve na již tradiční akci Mikroklima, které se uskuteční na Praze 9 Prosek v parku Přátelství 26. 5. 2022.

Na našem stánku se zaměříme na téma adaptace na klimatickou změnu. Budete si moci vyzkoušet některé aktivity z našich vzdělávacích programů, ověřit si své znalosti o významu rostlin a stromů ve městě. Pokud nám bude počasí přát, pomocí termokamery si budete moci ověřit, jaký je rozdíl teplot na různých površích a ověřit si teplotní rozdíl povrchů pokrytých zelení oproti prostranstvím vystaveným přímému slunci a bez zeleně.

Abyste náš stánek našli, prohlédněte si přiloženou mapku. Najdete nás u stánku č. 13.