Komerční firmy se čím dál víc snaží veřejnost a své zákazníky zaujmout nejen lákavým kvalitním zbožím v „akci“, ale přesvědčit i svojí péčí o životní prostředí.

Do hledáčku obchodníků se v posledních několika letech dostaly i studánky. Často na to jdou přes reklamní agenturu, která vytvoří projekt a má představu, že osloví nějaké nadšence – pečovatele o studánky, kteří se do projektu „musí zapojit“, protože projekt je skvělý, úžasný a neodolatelný minimálně stejně jako produkt, který firma dodává.

Začíná to vždy téměř stejně: chceme zrekonstruovat zpustlou studánku, ale nevíme úplně jak na to. Chceme ke studánce umístit co největší propagaci firmy (logo a nápisy), studánka musí mít pitnou vodu, musí být na frekventovaném dobře přístupném místě (protože k prameni v rokli chodí málo lidí), musí…

Jasně, reklamní agentura je od toho, aby vymyslela kampaň, jenže často vůbec netuší souvislosti. Každý pozemek má svého majitele, tedy i pozemek, na kterém je studánka. Volně přístupné studánky jsou třeba na lesních pozemcích a lesy musí být volně přístupné veřejnosti (ze zákona o lesích), to však neznamená, že si tam každý může dělat co chce. Každou rekonstrukci studánky je nutné projednat s majitelem pozemku a ten nemusí vždy souhlasit. Důvodů může být hned několik. Nevhodné načasování rekonstrukce do kalendářního roku s ohledem na rostliny a živočichy v nejbližším okolí studánky i vzácné organismy přímo ve studánce. Důvodná obava ze zániku pramene při větším zásahu a neodborně provedené práci (v Praze může být příkladem Libeňka). Obava z přílivu návštěvníků lokality vlivem publicity opravy studánky, ale také třeba neochota propagovat jakoukoli (nebo konkrétní firmu) na svém pozemku. Ať už jste majitelé pozemku s volně přístupnou studánkou nebo nadšení pečovatelé, vždy je potřeba s agenturou nebo přímo s komerční firmou pečlivě probrat vzájemné představy. Hlavně však tak, aby výsledek byl přínosem nejen pro všechny strany, ale také pro přírodu a krajinu.

V Praze, kde je téměř 200 studánek a pramenů se o větší rekonstrukce stará přímo Hlavní město Praha. V posledních několika letech se nové přírodě blízké úpravy dočkaly např. studánky Roztočilka, Šárecká Habrovka, Veleslavínka, Urešova, Diana, Ovčí, Pod Děvínem, Dobrá voda, Mariánská, Korek, Krellova a naposledy Okrouhlík.

Drobné úpravy, jako je vyčištění od odpadků nebo napadaných klacků, zanesený nebo ucpaný odtok, jednoduše to, na co není potřeba žádné nářadí, může udělat úplně každý kdykoli. Mnohdy stačí málo a studánka prokoukne. Studánek v Praze i v celé České republice, které potřebují pomoc, je stále dost. Vybírat můžete v Národním registru pramenů a studánek www.estudanky.eu, pro začátek třeba jen jako cíl odpolední vycházky nebo vyjížďky na kole.

Jana Stibralová, Mladí ochránci přírody, z.s.