Dne 25.11. proběhla beseda s následným workshopem na téma: Živočichové na zahradách – jak je nalákat a jak jim pomáhat.

Beseda byla zaměřena na zvýšení biodiverzity v zahradách, workshop se specializoval na výrobu hmyzích hotelů jakožto domova samotářského hmyzu a jiných druhů bezobratlých. Jelikož dochází k vymírání včelstev včely medonosné i úbytku ostatních opylovačů, je téma samotářského hmyzu velice důležité. Akci pořádal Komunitní spolek Řepy spolu s MC Řepík, realizátorem akce bylo Ekocentrum Koniklec. Akce se zúčastnilo celkem 19 lidí. Na akci byly nabízeny materiály a letáčky Ekoporaden Praha i Ekocentra Koniklec.