3.7.2021 (sobota) – Příroda a klima ve městě

  • Praha 6 – Hvězda – Liboc (vycházka)
  • Vycházka k rybníkům Ve Hvězdě, Terezka, Libockému rybníku, potokům, pramenům a studánkám v okolí

 

V sobotu 3.7.2021 se uskutečnila vycházka k rybníkům Ve Hvězdě, Terezka, Libockému rybníku, potokům, pramenům a studánkám v okolí. Za krásného letního počasí bylo cílem prozkoumat vliv vody ve městě na klima a zejména porovnat pocity člověka – na sluníčku u Letohrádku Hvězda, v lese pod stromy u Světličky, u rybníků. Cestou jsme měřili teplotu vzduchu, vody v potocích, pramenech a rybnících, u pramene Veleslavínka jsme měřili vydatnost a počítali, pro kolik pražanů by pramen vystačil s ohledem na denní spotřebu vody v Praze. Měřili jsme i další fyzikální vlastnosti vody, pozorovali život ve vodě a někteří vyzkoušeli vodu v rybnících na vlastní tělo. Večer proběhlo v prostorách ekoporadny vyhodnocení s evaluací a účastníci si odnesli řadu informačních materiálu z oblasti životního prostředí v Praze.