24.6.2021 (čtvrtek) – Studánky a prameny v Praze 6

  • Zahrada Domu sv. Karla Boromejského Praha- Řepy
  • Seznámení se studánkami a prameny v Praze 6

 

Ve čtvrtek 24.6.2021 proběhla v zahradě Domu sv. Karla Boromejského prezentace studánek v Praze 6 i dalších pražských lokalitách. Cílovou skupinou byli pozvaní hosté – klienti, rodinní příslušníci a přátelé Domu, všichni si přišli užít dlouhé červnové odpoledne s kulturním a osvětovým programem. Na našem stánku jsme informovali o pražských studánkách a souvisejících aktivitách i možnostech zapojení každého, významu vody v terénu pro město, kvalitě vody ve studánkách,… připravená byla poznávačka a drobné hříčky a kvízy pro hravé dospělé. Účastníci si odnesli řadu informačních materiálů nejen ke studánkám a pramenům, ale i o dalších částech pražské přírody.