Návštěva mokřadu, kde bude možno zažít žabí koncert naživo. Akce proběhne 19. 5. 2021 na Toulcově dvoře.

Koncertovat (kvákat) by měli skokani skřehotaví, štíhlí, zelení, ropucha obecná a kuňka ohnivá. Díky panu RNDr. Martinu Šanderovi, PhD, (Polabské muzeum HERPETA), který se nám bude věnovat, uvidíme i ukázky živých zástupců.

Pozvánku najdete také zde.

Žabí kvákání