“Dožínky ve dvoře” proběhly 18. 9. 2020 v Kobyliském dvoře, s kterým dlouhodobě spolupracujeme.

Účastníci dožínkového programu ve dvoře zažili:

  • Úvod (16:00), v kterém byl představen celkový program akce, dále zde bylo shrnut význam slavení dožínek spolu s jejich tradičním pojetím
  • po slavnostním přivítání (16:15) byl spolu s dětmi postaven ze snopů panák, který symbolicky měl připomenout šťastně sklizenou úrodu
  • dále dospělí spolu s dětmi měli příležitost si vyzkoušet rytmické mlácení obilí pomocí cepů za doprovodu živé hudby
  • byly připraveny dvě dětské dílničky (16:30) “Od zrna ke chlebu”, a výroba “Dožínkových věnců”, které zajišťovaly kreativní činnost dětí i dospělých
  • dále zazněly české lidové písně v hudební produkci kapely Šoulet (18:15), lidé tak měli příležitost si zatancovat i zazpívat
  • Závěr (19:30) probíhal ve třech rovinách. Zahájen byl nejprve společným kruhovým tancem, následovala tombola s dary Země (ovoce, zelenina) a na závěr proběhla soutěž o nejkrásnější dožínkový věnec, který se po vyhlášení následně slavnostně pověsil v prostorách Kobyliského dvora s přáním dobrých následujících časů.
  • Po ukončení akce “Dožínky ve dvoře” vystoupila od 20:00 hodin již samostatně kapela Šoulet.