Ve středu 22. 01. 2020 se v Komunitním centru Husitská/SUTERÉN konal seminář Ekocentra Koniklec „Chemie kolem nás“.

Přednášet na toto téma přijel z Plzně MUDr. Miroslav Šuta, český lékař, expert v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví a ekologický publicista.

Povídali jsme si o tom, jakými nebezpečnými látkami jsme dennodenně obklopeni, proč se některé nebezpečné chemikálie používají a jak mohou ovlivnit naše zdraví a nebo poškodit životní prostředí.

Podrobněji jsme se zaměřili na známé kauzy, jako je fenomén DDT, zamoření šunky polychlorovanými bifenyly. Přednáška se na základě dotazů účastníků dotkla i velmi aktuální kauzy Stutoxu II, znečištění vody a vzduchu a také přišla řeč na téma endokrinních disruptorů.

Pokud vás téma chemie kolem nás zajímá, můžete si poslechnout rubriku Plzeňského rozhlasu „Zdraví v cajku“, který připravuje MUDr. Šuta spolu s moderátorem pořadu Vladimírem Šťovíčkem.  Všechny díly pořadu naleznete na tomto odkazu: https://plzen.rozhlas.cz/zdravi-v-cajku-6710615