Mladí ochránci přírody se ochraně a obnově pramenů a studánek věnují již mnoho let.