SPOLEK MLADÍ OCHRÁNCI PŘÍRODY, Z.S. INFORMUJE O STUDÁNKÁCH V ŠÁRCE, OTEVŘEL STUDÁNKY A ZVE NA VYCHÁZKY.

Nové vydání letáku ze série „Studánky a prameny v Praze – Šárka západ“ přehledně seznamuje zájemce se studánkami v této oblasti. Aby studánky nemizely nejen z krajiny, ale i z naší paměti. Naši předci si studánek vážili, dokážeme si jich vážit i my v době, kdy v Praze stačí otočit kohoutkem vodovodu a teče prakticky neomezené množství?  Bude to tak však stále? V době klimatické změny leták seznamuje veřejnost s přirozenými drobnými vodními zdroji v přírodě, napomáhá k jejich údržbě a tím zvyšováni kvality vody. Voda v pražských studánkách sice většinou nesplňuje normu pro pitnou vodu, přesto dává smysl tyto vodní zdroje chránit – pro krajinu, pro rostliny, pro zvířata, pro lidi – voda je život! Letáky jsou k dispozici v budově úřadu Městské části Praha 6, v sídle spolku Mladí ochránci přírody, z.s. v Praze 2 a také v Ekocentru Koniklec na Žižkově.

Na jaře proběhlo v Šárce otvírání studánek, pokračováním jsou osvětové vycházky pro všechny věkové kategorie. Délka a program každé vycházky je přizpůsoben převažující skupině (děti, rodiče s dětmi, aktivní senioři). Obsahem programu je význam studánek, možnosti laické péče, mapování studánek a Národní registr pramenů a studánek www.estudanky.eu, měření vlastností vody, jak se pozná, zda je voda pitná,…

Více informací mohou zájemci o vycházky získat na JS@emop.cz nebo tel. 606 900 286, vycházky budou také zveřejněny na www.praha6.cz.

Letáky i vycházky jsou součástí programu ekoporadnypraha.cz a díky podpoře MČ Praha 6 a Hl. m. Praha jsou pro účastníky zdarma.

Foto: archiv spolku MOP