Vzdělávací aktivity na Den Země Prahy 12, 28.4.2019, 13:00-17:00

Téma: klimatické změna a adaptace na změnu klimatu

Počet návštěvníků: cca 250

Vzdělávací aktivity pro návštěvníky Dne Země Prahy 12 byly připraveny ve spolupráci s Asociací místních potravinových iniciativ, hlavním tématem celého dne, stejně jako celé planety, byla klimatická změna.

Pro děti i dospělé jsme připravili tři stanoviště – diagnostiku planety Země, kdy jsme klima-změnu pojali v metafoře nemoci, klimatická změna, resp. její projevy (aktuálně požáry, úbytek ledovců, nerovnoměrnost klimatu atd.) jsou přítomny fyzicky v bílé ordinaci prostřednictvím článků a fotografií (a dalších artefaktů – teploměr, apod.), lektor má na sobě lékařský bílý plášť a návštěvník má za úkol zjistit, co všechno Zemi je. Také jsme s návštěvníky Dne Země vzali smrk nemocný k doktorovi a na příkladu stěhovavého ptáka, pěnice černohlavé jsme poukazovali na dopad změny klimatu na migrující ptáky, pro něž je v důsledku klimatických výkyvů a dřívějšího nástupu jara obtížnější najít po návratu ze zimoviště hnízdo či hmyzí potravu v míře dostatečné pro odchov mláďat.