Dne 16. 03. 2019 proběhla exkurze za studánkami v západní části Přírodního parku Šárka – Lysolaje.

25 účastníků se seznámilo s historií a současností studánek v této oblasti, s významem přírodních zdrojů vody. Společně jsme odemkli několik studánek, účastníci pak provedli jednoduché laické stanovení několika fyzikálních vlastností vody u
jednotlivých studánek, měřili vydatnost, …

U poslední studánky pak proběhlo porovnání vody zezkoumaných studánek. Cestou probíhalo společné určování rozmanitých přírodnin, které trasa nabízela aseznámení s dalšími přírodními fenomény oblasti Šárky. I přes občasný déšť se akce vydařila, účastníci byli nadšeni a z našeho pohledu se povedlo naplnit připravený obsah akce.