Dne 11. 12. 2018 proběhl seminář: Jak zajistit přístup k půdě pro začínající zemědělce ve vzdělávacím centru Tereza. Seminář byl zahájen filmem Půda pro naše potraviny, který názorně ilustruje problematiku přístupu k půdě pro začínající zemědělce v Evropě.


Následovala přednáška s otevřenou diskuzí o problematice v České republice a ukázky, jaká existují řešení. Mezi účastníky byli převážně vlastníci půdy, kteří se velmi zajímali o to, jak mohou spolupracovat se zemědělci tak, aby o jejich pozemek bylo dobře postaráno.

Celá akce byla streamována online a je ke shlédnutí zde