Článek Natura, quo vadis? přináší základní informace o konkrétním způsobu připomínkování záměrů podléhajícím procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v podmínkách Hlavního města Prahy, včetně konkrétního případu z praxe našeho pracoviště z Prahy 10, konkrétně kauzu Terminál (překladiště) Malešice, která vyvolala významné zapojení veřejnosti.

Kurzívou uvedené právní pasáže jsou citací z doporučených zdrojů právní poradny, se kterou naše organizace spolupracuje, včetně řádných odkazů na ně.

Celý článek naleznete zde.