Nový článek ogranizace Natura, quo vadis? přináší základní informace o přínosu komunitního kompostování v podmínkách Hlavního města Prahy, včetně několika příkladů z praxe.

Sdílená řešení jsou moderním trendem, který do budoucna může být rozhodujícím faktorem pro udržitelná řešení. Jak v sociální, tak i environmentální oblasti. Jádrem článku je odkaz na existující platformu ShareWaste, která prezentuje dostupné informace o sdíleném kompostování v celosvětovém měřítku.

Celý článek naleznete zde.