Na oslavě dětského dne na komunitní přírodní zahradě Kuchyňka u příležitosti slavnosti letnic se v sobotu 2.6. sešlo na 30 dospělých a téměř dvojnásobek dětí.


Příchozím se dostalo příležitosti vyzkoušet si nejrůznější zábavné aktivity, ale také se poučit o tom, jak to žije v půdě a jak přispívat k tomu, aby život v půdě mohl vzkvétat a půda mohla plnit funkce významné pro člověka a celou přírodu.

Pro děti byla připravena stopovací hra po přírodních zajímavostech zahrady a pro dospělé přednáška s praktickou ukázkou péče o půdu, kde se účastníci z řad dospělých dozvěděli, jak správně navracet život do půdy, jak připravovat půdu pro výsevy a jak o ni šetrně pečovat, aby byla dlouhodobě živá a úrodná.

Den byl doplněn dalším programem, mezi který patřilo například divadlo o šikovné Růžence či soutěž o nejlepší pomazánku.