V pátek 17. 2. 2023 proběhl v Kampusu Hybernská již druhý ročník festivalu spolupráce mezi zemědělci a spotřebiteli – Mrkev v zimě vol. 2.

Sešla se nás téměř osmdesátka lidí, kterým bije srdce pro pěstování, farmaření, zkoumání, živení, semenaření, kompostování, vzdělávání a propagaci ekologického zemědělství, zdravého hospodaření, šetrného ke krajině a lidem.

V rámci festivalového programu se představily zajímavé příklady z praxe, sdílely se zkušenosti, know-how i osobní příběhy. Celým dnem se prolínaly základní témata jako je komunitou podporované zemědělství a další potravinové iniciativy, městské zemědělství, hledání společných cest a spolupráce. Mimo jiné se účastníci dozvěděli, jak se na místní komunity dívají výzkumníci z akademické sféry, kteří se zabývají souvislostmi mezi jídlem, zemědělstvím, člověkem a krajinou. Zajímavý byl také otevřený debatní stůl s místními ekologickými, do KPZ zapojenými, zemědělci.

Kompletní článek včetně fotek a odkazů najdete na stránkách KPZinfo zde.