Co nám přineslo setkání k finanční udržitelnosti v potravinových komunitách?V pátek 20. října se v komunitním centru a zahradě Kotlaska sešlo na 23 účastníků z řad zemědělců a koordinátorů KPZ, studentů farmářské školy, provozovatelů spolkových obchodů a účastnili se i ti, kteří působí v akademické a výzkumné sféře.


V první části setkání jsme se zaměřili na prezentaci příkladů z praxe. O svou strategii cenotvorby a o svůj finanční plán, jeho srovnání s léty předchozími a výhled do budoucna se podělili Simona Hrochová z Rodinná Farma Částkov, Marcela Týfová z komunitní KPZ Pikovice, Alena Lehmannová z Ekozahrada a statek Raková, Vraťka Janovská z Výdejna chutí, Jana Rosenbaumá z Rodinná farma Lukava a Jaku Pešek z Rodinné hospodářství Svobodné Hory.

Na základě jejich sdílení vyvstaly i tipy, jak na finanční udržitelnost.

Ještě před společným obědem jsme dali dohromady otázky s tématy, kterým bychom rádi
věnovali pozornost, a které bychom si rádi zodpověděli.

Po obědě jsme vybrali témata a k nim jejich držitele. Utvořily se tak pracovní skupiny, které
vybraná témata zpracovávali. A která to byla?
● Biocertifikace = společná síla pro jednání se státními orgány/apod.
● Dá se skutečná cena jídla zaplatit? Jak o tom vzdělávat? Jak oslovit spotřebitele na
venkově?
● Multifunkčnost aktivit farmáře. Nezbytnost?
● Jak diversifikovat odbyt? Jak organizovat prodej ve spolupráci s prostředníkem, aby
to bylo pro všechny rentabilní?
● Jak najít cestu k férovému ohodnocení? Organizace a efektivita času a práce.

Na setkání bude navazovat online webinář “Co se událo na semináři Finanční udržitelnost v
potravinových komunitách?”, který pořádáme 7.12. od 18:00 do 20:00. Chceme, aby toto
téma bylo stále živoucí a mohli jsme mu dávat pravidelnější pozornost. Setkání bude
otevřené i pro další zájemce, kteří se nemohli zúčastnit.

Více informací najdete na https://kpzinfo.cz/akce/co-se-udalo-na-seminari-financni-udrzitelnost-v-potravinovych-komunitach/https://www.asociaceampi.cz/.