Asociace AMPI a PRO-BIO LIGA vás srdečně zvou na seminář, který proběhne 21. 10. od 9:15 v Komunitním centru Kotlaska.

 Mnohé potravinové komunity i farmy zapojené do komunitou podporovaného zemědělství se v
letošním roce potýkají s odlivem podílníků i finanční nejistotou. Jaká je jejich situace a jak dokáží
reagovat na změny? Je potřeba hledat jiné modely fungování? Jak stanovit cenu, aby byla férová pro
zemědělce i podílníky? Jak může vypadat udržitelný finanční model?
Zveme zemědělce, koordinátory i aktivní členy KPZ a dalších potravinových komunit na setkání, kde
se budeme společně věnovat tématu finanční udržitelnosti komunit a farem. Cílem je sdílet
zkušenosti, představit konkrétní příklady z praxe od nás i ze zahraničí, inspirovat (se) a hledat cesty
ke vzájemné spolupráci.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
● 9:15 – 10:00 – příchod, registrace účastníků, čas na kávu a přivítání
● 10:00 – 13:00 – prezentace příkladů z praxe a sdílení zkušeností
● 13:00 – 14:00 – oběd
● 14:00 – 16:00 – facilitovaná diskuse a hledání možností zda a jak téma dále uchopit a rozvíjet
● 16:00 – 17:00 – Uzavření, rozloučení
Kde: Komunitní centrum a zahrada Kotlaska, Nad Kotlaskou I.,180 00 Praha 8.
Cena: Seminář je pro účastníky bezplatný.
Registrace prostřednictvím online formuláře na webových stránkách zde.