16. 5. 2022 jsme se sešli ve vzdělávacím centru Tereza na semináři z programu Ekoškola – Jak měnit životní prostředí ve svém okolí.

Seminář byl připraven tak, aby si účastníci odvezli konkrétní návody, jak měnit životní prostředí s dětmi ve svém okolí. My v Ekoškole totiž víme jak na to. Už přes 15 let v ČR používáme metodiku, která vychází z běžného života a zároveň vede ke konkrétním změnám nejen v životním prostředí. O co jde? Jde o to vytvořit tým, zjistit nejpalčivější problém a ten začít systematicky řešit a k tomu pomáhá důkladné
plánování. A právě plán vedoucí ke konkrétní změně si pedagogové, kteří se semináře zúčastnili
odvezli. Kromě plánu si díky vzájemnému sdílení odvezli řadu konkrétních tipů a návodů, které
mohou okamžitě vyzkoušet v praxi. Důležité byly informace o tom, jak konkrétně zapojit do akce děti,
žáky i studenty už od samého začátku: jak jim dát prostor při tvorbě týmu, při hledání vlastní role
v týmu, při diskuzích o tom co řešit i při uskutečňování vlastních nápadů. To je totiž to nejdůležitější a
je „TO“ co děti motivuje pro konkrétní zapojení a co jim umožňuje získávat zkušenosti a dovednosti
pro další aktivní a samostatné zlepšování životního prostředí. Sdílení bylo o to zajímavější, že
proběhlo mezi pedagogy z různých vzdělávacích stupňů. Je vždy přínosné, když se pedagogové ze ZŠ a
SŠ mohou inspirovat od „mateřinek“ jejich hravostí a tvůrčím a nápaditým provedením, naopak
učitelé mladších ročníků získávají inspiraci v tom, jak dát dětem prostor a jak je nechat společně
rozhodovat.
Pedagogové odcházeli ze semináře spokojeni a s konkrétními nápady a kroky, které chtějí ve školách
co nejdříve vyzkoušet. Nám nezbývá než se těšit na další setkávání.