Druhý ročník Symposia živého zemědělství proběhl 4.- 5.3.2022 v Zemědělském muzeu v Praze.

Představil pražské veřejnosti celou řadu českých a zahraničních odborníků na udržitelné zemědělství a jeho adaptaci na změnu klimatu. Mezi nejvýznamnější řečníky patřili Jaroslav Záhora, Jiří Urban, Martin Hutař, Urs Niggli, Martin von Mackensen nebo Georg Meissner. Dvoudenní poradenské akce se zúčastnilo více než 150 osob.

Záznam z přednášek můžete zhlédnout na YouTube.