#KlimaNaDoma – přednáška Adaptace domů na změnu klimatu

Předkládané online video je distanční forma poradenské akce, která se nemohla uskutečnit prezenčně z důvodu protiepidemických opatření.

Přednáška je rozdělena na několik částí:

  • V první vás seznámíme s konceptem OSA – Opatření k Systematické Adaptaci města na změnu klimatu. Ukážeme, že vše začíná u našeho domu a u jeho prahu a malé krůčky, které uděláme doma se pak spojují a mají vliv na bezprostřední sousedství, ulici, čtvrť i město. V prezentaci ukážeme i zajímavá a někdy možná kuriózní adaptační opatření z domova i z dálek.
  • V druhé části se vrátíme k domům a rozebereme, jak se naše domy vypořádávají s letními vedry i jak je možné jim čelit. Povíme si o tom, co je to letní tepelná stabilita, součtová teplota, jak domu pomůže třeba zateplení nebo stínění.
  • Pro správné rozhodování, co s domem dělat, aby byl odolnější proti klimatickým extrémům, je třeba znát některé důležité hodnoty vlivů, které na dům působí. I proto je třetí část věnována právě měření. Ukážeme si námi používané metody i přístroje, kterými potřebné hodnoty sledujeme. Třetí část uzavřeme představením série pokusů pro detailnější sledování dopadů změny klimatu na dům
  • V poslední části shrneme námi dosažené výsledky na několika reálných domech.

Další informace a materiály najdete na webových stránkách Agentury Koniklec zde.