23. října 2021 proběhla již pravidelná akce Ptačí výlet, kterou pořádá v Malešickém lese organizace „Natura, quo vadis?“.

„Natura, quo nadis?“ je základní organizací Českého svazu ochránců přírody, která je již téměř dvě desetiletí aktivní na poli podpory zpěvného ptactva a zvýšení jeho hnízdních možností ve městě i mimo něj. I letos jsme uspořádali pravidelnou akci s cílem vyčistit ptačí budky v jedné z lokalit, konkrétně Malešickém lese. Součástí akce byla také výměna již nevyhovujících ptačích příbytků a také potřebná osvěta veřejnosti. Po celou dobu akce byla přítomna lektorka našeho ekocentra Hana Krouská z UK v Praze, která akci doplnila výkladem o významu a správného provádění zimního přikrmování ptáků na krmítku. Další desítky ptačích budek čistí členové naší ZO každoročně vlastními silami, ve spolupráci s naším oddílem mladých ochránců přírody, ale také za pravidelného zapojení korporátních dobrovolníků v rámci „dnů pro neziskový sektor“.