4.7.2021 (neděle) – Studánky a prameny v Praze

  • Prokopské a Dalejské údolí (vycházka)
  • Vycházka do Prokopského a Dalejského údolí s důrazem na význam vody ve městě, možnosti zmírnění dopadů klimatické změny, program pro děti

 

V neděli 4.7.2021 se uskutečnila vycházka do Prokopského a Dalejského údolí. Cílem bylo dozvědět se něco o významu vody ve městě a prozkoumat několik místních studánek a pramenů i dalšího vodstva. Trasa vedla k prameni Stydlá Voda, studánce V Červeném lomu, bývalé Hemrově studánce a vynechat jsme nemohli ani nepřehlédnutelný pramen Na Troníčku. U studánek jsme se zaměřili nejen na měření teploty vody, ale i na měření pH a podílu rozpuštěných látek. Na Troníčku jsme měřili i vydatnost vodního zdroje a porovnávali jsme ji se spotřebou vody průměrné pražské domácnosti. Prozkoumali jsme i soutok Prokopského a Dalejského potoka. Společně jsme došli k závěru, že zachování stromů, zeleně a vody v terénu je pro zmírnění dopadů klimatické změny opravdu zásadní. Večer proběhlo v prostorách ekoporadny vyhodnocení s evaluací a účastníci si odnesli řadu informačních materiálu z oblasti životního prostředí v Praze.