Akce proběhla dne 26.6.2021 v rámci česko-německého koutku na festivalu United Islands, kde jsme realizovali osvětový stánek o půdě a jejím významu pro adaptaci na změnu klimatu, ukládání uhlíku, půdním zdraví, apod.