12.6.2021 (sobota) – Studánky kolem nás

  • Zámecký park Kunratice
  • Seznámení se zajímavými studánkami v okolí

 

Každoroční dubnové Otvírání studánek v Kunraticích se letos už podruhé nemohlo konat kvůli pandemii koronaviru. Místo toho proběhla v sobotu 12.6.2021 formou stánku prezentace studánek v Kunraticích a okolí a studánková poradna v Zámeckém parku. Návštěvníci si vyzkoušeli poznávačku studánek, zajímali se o konkrétní umístění studánek a pramenů v terénu i kvalitu vody. I přes odpolední déšť se oproti klasické studánkové vycházce podařilo oslovit i účastníky, kteří primárně do Zámeckého parku nepřišli kvůli studánkám, ale kvůli dalšímu kulturnímu programu a večernímu letnímu kinu. Účastníky nebyli jen místní, ale i ze vzdálenějších míst a zajímali se proto i o další studánky a prameny v okolí svého bydliště.