Ve středu 19. května 2021 se uskutečnila akce Žabí kvákání na Toulcově dvoře. Kvůli epidemiologickým opatřením byla událost rozdělena na dva termíny, aby se účastníci co nejvíce rozptýlili.

Na první termín většinou chodí rodiče s dětmi a na druhý, již večerní, pouze dospělí. Celková účast byla okolo 20 osob.

S obojživelníky návštěvníky seznámil RNDr. Martin Šandera PhD. z Polabského muzea Herpeta. Za Toulcův dvůr programem provázela Marie Moravcová. Pan herpetolog před programem nastražil v nejhlubší části mokřadu pasti s játry, které lákaly žáby i čolky. Celkově se letos podařilo ulovit méně obojživelníku, protože díky vydatným dešťům bylo v mokřadu více vody a žáby i čolci byli více rozlezlí po celé ploše rákosí i lužního lesa. Podařilo se ale chytit pulce žab i miniaturní pulečky čolků obecných. Všichni měli možnost slyšet kuňku ohnivou a skokana skřehotavého. Pan Šandera říkal, že ještě četnější než skokani skřehotaví, jsou štíhlí. Ti se ovšem ozývají časněji zjara. Jako zajímavost přinesl lektor na ukázku rosničku zelenou, která však v mokřadu Toulcova dvora nežije.

Kromě pozorování žab a dalších vodních, především bezobratlých, živočichů byli návštěvníci seznámeni s významem mokřadů pro ochranu přírody a také městského klimatu. Jelikož pan Šandera chodí na Toulcův dvůr pravidelně každé jaro a má přehled o místních populacích obojživelníků, dává nám cenné rady k další péči o mokřad.

Akce byla součástí oslav Mezinárodního dne ochrany žab, který se koná pravidelně 29. dubna. Letos byl termín akce kvůli pandemii posunut, ale posun termínu byl vzhledem k počasí spíše přínosem.