Ve čtvrtek 13. května proběhl v odpoledních hodinách webinář v tématu “Jak na spolkové obchody?”. Na webinář se přihlásilo 61 účastníků z celé České republiky.

Protože jsme se ještě nemohli potkat osobně, v registračním formuláři nám účastníci odpovídali na otázky k tématu. Po webináři jsme ještě všechny obeslali a požádali o vyplnění zpětné vazby.

Více jak polovina účastníků o tématu mnoho nevěděla a chtěli se dozvědět více, 31% uvažovalo o založení spolkového či družstevního obchodu a 18% mělo vlastní zkušenosti se spolkovými či družstevními obchody např. jako člen/spoluzakladatel.

Díky záznamu webináře, se i ti, co se nemohli k webináři připojit, mohou shlédnout jeho záznam na YouTube kanálu Asociace místních potravinových iniciativ. Mohou se tak znovu potkat se zástupci několika spolkových a družstevních obchodů, kdy má každý z nich trochu jiné pozadí vzniku, jinou formu a nachází se v jiné fázi vývoje. Všichni ale sdílí vizi utváření světa založeného na důvěře, vzájemném respektu, solidaritě a otevřené spolupráci.

Účastníci se také dozvěděli, jak spolkové a družstevní obchody fungují prakticky, s jakými radostmi a obtížemi se potkávají a kam chtějí směřovat dál.

Veškeré informace o akci, detailní výstupy dotazníků a medailonky mluvčích najdete zde.