Ve čtvrtek 22. dubna 2021 proběhl na Toulcově dvoře Den Země na téma hmyz. Z důvodu epidemiologických opatření proběhl bezobslužně.

 

Pro účastníky bylo připraveno sedm stanovišť, která se věnovala hmyzu. Před Infocentrem byl umístěn stojan s pracovními listy. Ty si lidé ale mohli též vytisknout doma, přiložili jsme je k webové prezentaci této akce. Tematické zaměření stanovišť se věnovalo významu hmyzu. Cílem bylo, aby si lidé uvědomili, že je hmyz nezbytnou součástí naší přírody a je potřeba, aby se každý snažil o zastavení jeho ubývání. Stanoviště byla přístupná od 10:00 do 17:00.

Nejvíce jsme se věnovali opylovačům. Součástí byla výstava o čmelácích, hra na opylování, hledání informací o včelách medonosných i ukázka speciální včelího úlu tzv. medné krávy. Velký prostor jsme věnovali též významu hmyzu v rozkladu organické hmoty. Rozkladu jsme se věnovali ve hře s kuličkami, která upozorňovala na život brouků vrubounů a chrobáků. Také jsme lidem vysvětlovali, proč v sadu necháváme torza starých třešní, ve kterých žije larva vzácného krasce třešňového.

Neopomněli jsme ani život hmyzu ve vodě. To se nabízelo nejen proto, že náš mokřad je nyní nezvykle plný vody, ale i proto, že ČSOP vyhlásilo letošní rok Rokem vážek.

Na závěr si lidé mohli u stánku se zeleninou sociální podniku Envira zakoupit hmyzí domeček v různé fázi rozpracování nebo si zasadit hmyzosnubnou květinu.

O letošní Den Země byl poměrně velký zájem. Rozdalo se přes padesát pracovních listů a hodně lidí přišlo s pracovními listy vytištěnými doma. Lidé se chovali zodpovědně. Nosili roušky a udržovali rozestupy. Všechny poskytnuté a vystavené pomůcky zůstaly nepoškozené.

Doufáme, že v budoucnu budeme moci pořádat Den Země již s přímým kontaktem zaměstnanců s účastníky. Nicméně dobré zkušenosti s bezkontaktní formou ukazují, že mohou být stanoviště kombinovaná. Bez obav z toho, že lidé pomůcky poškodí nebo nepochopí zadání. Naopak využití více forem stanovišť může zaujmout větší spektrum návštěvníků.

Web akce: https://www.toulcuvdvur.cz/akce/den-zeme-1