DEN ZEMĚ 2021:
Letošní den Země na Toulcově dvoře věnujeme hmyzu.
Možná někomu přijde hmyz nezajímavý a protivný, pravdou ale je, že hmyz je stavebním kamenem živé přírody.
Bez něj by neměla co jíst většina ptáků, plazů, obojživelníků ani ryb. Rostliny by neměl kdo opylovat a my bychom neměli ovoce ani zeleninu. Vše co by spadlo na zem či odumřelo, by zůstalo ležet na zemi, nic by se nerozkládalo a nedocházelo by k navracení živin do půdy. Vše zelené by chřadlo. Bohužel ale hmyzu ubývá a jeho úbytek je čím dál rychlejší.
Přijďte na Den Země na Toulcův dvůr, lépe poznat tuto zajímavou skupinu živočichů a zjistit, co se dá dělat, aby hmyz z naší krajiny tak rychle nemizel.
Více informací najdete na plakátu zde nebo na webu Toulcova dvora.