Den stromů na Toulcově dvoře v roce 2020 proběhl netradičně, ale úspěšně.

21. 10. 2020 dopoledne nám firemní dobrovolníci z ČSOB pomohli vysadit v třešňovém sadu nové ovocné stromy, které jsme si předpěstovali a naroubovali v naší ovocné školce před několika lety. Dobrovolníci byli poučeni o významu dřevin při ochraně klimatu. Dobrovolníci nám také pomohli s vyvěšením informačních panelů k odpolední části Dne stromů.

Odpoledne od 13:30 začal Den stromů pro veřejnost. Vzhledem k pandemii musela být všechny stanoviště bezobslužná a bezdotyková. Během dopoledních hodin jsme umístili na webovou stránku akce pracovní list s mapkou, díky kterému mohli lidé na jednotlivých stanovištích řešit různé úkoly. Součástí byla například poznávačka českých druhů dřevin, problematika kácení či význam dřevin při změně klimatu. Zařazeny byly i kreativnější úkoly jako hledání určité barvy listu či kresba živočichů žijících na stromech.

Vzhledem k tomu, že 21. října 2020 ještě mohlo být otevřeno Infocentrum, mohli si lidé vyzvednout pracovní listy i na něm. To učinilo asi 20 osob. Někteří z nich si přišli si zkontrolovat správnost řešení uložených úkolů. Správně vyřešený pracovní list jsme umístili i na web Toulcova dvora.

Kromě informačních panelů o stromech si návštěvníci také mohli prohlédnout Výstavu na stromech, připravenou organizací Na Zemi, kterou se vždy snažíme zachovat až do Dne stromů.

Dle odhadu se středeční akce zúčastnilo okolo 100 osob. Vzhledem k tomu, že panely o stromech byly udělány co nejpečlivěji, mohou se lidé Dne stromů zúčastnit ještě několik dnů po akci. Po celou dobu bude na našem webu přístupný i pracovní list a jeho řešení.

Raději bychom měli Den stromů tradiční s možností většího kontaktu s návštěvníky. Jsme ale rádi, že Den stromů mohl proběhnout v našem přírodním areálu, pod stromy, které se zrovna tou dobou začínají krásně barvit. To totiž žádné on-line prostředí nahradit nedokáže.