Další ptačí výlet proběhl tentokrát 10. 10. 2020 v Malešickém lese.

„Natura, quo nadis?“ je základní organizací Českého svazu ochránců přírody, která je již téměř dvě desetiletí aktivní na poli podpory zpěvného ptactva a zvýšení jeho hnízdních možností ve městě i mimo něj.

I letos jsme uspořádali pravidelnou akci s cílem vyčistit ptačí budky v jedné z lokalit, konkrétně Malešickém lese. Součástí akce je také výměna již nevyhovujících ptačích příbytků a také potřebná osvěta veřejnosti. Po celou dobu akce byl přítomen školený ornitolog, Bc. Jan Grünwald z UK v Praze, který celou akci doplnil výkladem o významu drobného ptactva v ekologickém řetězci a zejména zajímavostmi ze života jednotlivých druhů, včetně identifikace jejich zpěvu apod.

Z ekoporadenských témat bylo v rámci akce dále představeno zimní přikrmování ptáků na krmítku a šetrná městská turistika v rámci sítě pražských naučných stezek. Další desítky ptačích budek čistí členové naší organizace každoročně vlastními silami, ve spolupráci s naším oddílem mladých ochránců přírody, ale také za pravidelného zapojení korporátních dobrovolníků v rámci „dnů pro neziskový sektor“.

Stránky organizace naleznete zde.