Již tradičně letošní 11. KONFERENCI O EKOVÝCHOVĚ V PRAZE doprovázel veletrh aktivit poskytovatelů EVVO na území hlavního města.

Letošní konference měla podtitul „Praha jako venkovní učebna“ a jejím účastníkem byli i Mladí ochránci přírody.

Svou troškou do mlýna jsme přispěli se sérií prgramů Pražské studánky a prameny a dalšími venkovními aktivitami nejen pro školní ekologickou výchovu, ale i pro rodiče s dětmi a další cílové skupiny. A také jsme prezentovali naše dětské kolektivy s celoroční činností v Praze.

Webové stránky konference: www.konferenceevvopraha.cz