Znáte akci Zažít město jinak? Náš stánek jste 19. 09. 2020 mohli potkat v „Obýváku pod Žižkovskou věží“.

Letos jsme se zaměřili na velmi aktuální téma a tím je adaptace sídel na změnu klimatu. Návštěvníci si mohli vyzkoušet vybrané aktivity z výukových programů pro školy a školky, které se tímto tématem zabývají. Mezi aktivity pro starší děti a dospělou veřejnost patřila zasakovací zkouška a práce s termokamerou. Mladší děti si pak mohly zkusit vylepšit naše kreslené město tak, aby odolalo rozmarům počasí souvisejících právě se změnou klimatu.

Na stánku byly také k dispozici materiály vydané v rámci projektu ekoporadnypraha.cz.