Další osvětová akce ze série  Mladých orchránců přírody, „Příroda ve městě“, proběhla dne 9. 9. 2020 v pražských Hájích.

Účastníci ze sídliště si vyzkoušeli, co znají z pražské přírody, dozvěděli se zajímavosti o studánkách a pramenech i významu vody v přírodě. V krásném počasí se u aktivit vystřídalo přes stovku malých i velkých zájemců o přírodu.

Vzhledem k epidemiologické situaci jsme zvolili méně kontaktní činnosti převážně pro rodinné skupiny.