Změna klimatu se dotýká každého domu, bytu, kanceláře. Koncentrace COroste ve venkovním prostředí, zesiluje vliv skleníkového efektu a způsobuje nárůst průměrné teploty i teplotních extrémů.

Ve snaze snižovat tyto emise, zateplujeme domy, aby nepotřebovaly tolik energie na topení. Tím ale zase zvyšujeme koncentraci COuvnitř a zhoršujeme si fyzické i duševní zdraví. V létě používáme klimatizaci a pak bojujeme se suchým vzduchem. Vše je propojeno dohromady a zdá se, že není cesty ven. Víme ale vůbec, jak je na tom právě náš dům a jeho bezprostřední okolí? A víme, kde bychom třeba mohli začít něco dělat pro sebe i pro sousedy, obec, čtvrť, město? Než o tom začneme přemýšlet, zkusme si pořídit objektivní data.

Jak na to se dočtete v článku Agentury Koniklec.