Zamykání studánek je již tradiční akcí Mladých ochránců přírody. První letošní zamykání studánek se uskutečnilo 21. 09. 2019 v prostoru Přírodního parku Šárka – Lysolaje.

Program  zahrnoval pražskou přírodu a studánky v Šárce. Jeho součástí byly také fyzikální vlastnosti vody ve studánkách, poznávání přírody v Šárce – barevný podzim – květiny, stromy, houby, pobytové stopy zvířat. Cílovou skupinou byly děti a mládež ve věku 10 – 18 let.