Vydejte se s Mladými ochránci přírody 21. 9. do Divoké Šárky na zamykání studánek.
Pozvánku si můžete stáhnout zde.