Reedice velmi aktuálního letáku Adaptace sídel na změnu klimatu je na světe.
Leták Ekocentra Koniklec si můžete stáhnout zde.